Produkty pro zdravotní péči
Napište nám info@noano.eu
Nebo nám rovnou zavolejte +420 734 62 62 62
Menu

Každá rada drahá

 

Délka čtení: 2 min., 21 sec.
Každá rada drahá

Cenné informace kam a na koho se obrátit a pro jakou pomoc, když pečujete o vaše blízké

Všichni sledujeme jeden významný trend týkající se změn  věkové struktury společnosti. Demografická křivka se výrazně mění, protože roste počet seniorů, ti se dožívají vyššího věku a populace stárne. Tento fakt ale přináší řadu problémů, týkající se péče o tyto občany.  A to není všechno, přibývá i počet  nemocných, hendikepovaných či jinak zdravotně postižených. Kapacita standardizovaných odborných pracovišť nestačí pokrýt všechny požadavky a potřeby.  Jedná se zejména  o domovy pro seniory, domovy s pečovatelskou službou, léčebny pro dlouhodobě nemocné, hospice a rehabilitační pracoviště. Vedle  toho si řada občanů přeje péči či dožít závěr života v domácím prostředí, které znají, v okruhu rodinných příslušníků. Z těchto důvodů má stále větší význam v péči o nemocné a seniory její  specifický druh zvaný domácí, laická či neformální péče.

Úmysl postarat se o blízké v podmínkách rodiny ale naráží na celou řadu problémů a komplikací. Jde o fyzicky i psychicky náročnou činnost se značnými dopady do ekonomické situace rodiny a k tomu je nutno  mít potřebné penzum znalostí a dovedností, jak si v konkrétních případech počínat. A zde je každá rada drahá.

V těchto případech Vám doporučujeme seznámit se s příručkou Evropského sociálního fondu EU  "Jak na péči",  příručkou pro ty, kteří pečují doma o blízkého člověka. Zmíněný text srozumitelnou formou poskytuje rady, odpovědi a návody, jak postupovat a složitou situaci pro pacienta i rodinu v rámci daných množností zvládnout. Postihuje  nejen oblast vlastní techniky, metod a způsobu péče, ale i pomoc spojenou s jejím financováním, finanční podporou poskytovanou z veřejných zdrojů a také způsob řešení základních právních problémů s touto situací spojených. Informuje o pomůckách, které péči o blízkého v domácím prostředí usnadňují, jako jsou  polohovací postele či rošty, specializované antidekubitní matrace pro prevenci a léčení proleženin, zvedáky a podložky pro přesun pacienta a jeho rehabilitaci, sedátka do sprchy, toaletní křesla, chodítka atp.

Příručka se může stát cenným pomocníkem při poskytování domácí péče.