Produkty pro zdravotní péči
Napište nám info@noano.eu
Nebo nám rovnou zavolejte +420 734 62 62 62
Menu

Základní přesuny osob upoutaných na lůžko

 

Délka čtení: 3 min., 59 sec.
Základní přesuny osob upoutaných na lůžko

Když je člověk upoutaný na lůžko, může být poskytování základní péče docela výzva. Jako u většiny věcí, pomůže praxe. Vždy pamatujte, že bezpečnost musí být na prvním místě. Nedělejte nic, co by mohlo způsobit zranění osoby, jíž asistujete. Myslete na své limity a promluvte si s poskytovateli zdravotní péče, fyzioterapeuty, či lékaři, jak zajistit co nejlepší péči

Elektrické nebo „nemocniční“ lůžko

Hodně lidí má problém se rozhodnout, zda vyměnit svojí běžnou postel za elektrické, nebo „nemocniční“ lůžko. Jenom vy poznáte, kdy je ta pravá chvíle.

Elektrické polohovatelné lůžko nabízí několik praktických výhod.

 • Pro bezpečnou práci a lepší komfort při poskytování péče, je možné postel zvýšit či snížit.
 • Přizpůsobení výšky ložné plochy umožní jednoduší a bezpečnější přesun.
 • Pro větší komfort ležící osoby může být hlavová a nožní část postele zvýšena, či snížena.
 • Někteří uživatelé se také rozhodnou postel umístit do obývacího pokoje, tedy osoba, která je na lůžku se může zapojit do běžných denních činností rodiny.

Tipy pro použití elektrického polohovacího lůžka

 • Pro bezpečné použití by ložná plocha měla zůstat v nejnižší pozici, vyjímaje situací, kdy je poskytována péče.
 • Umístění lůžka by mělo umožnit přístup alespoň ze tří stran, aby poskytovateli péče byl umožněn co největší přístup k uživateli.
 • Postranice, zabraňující pádu by vždy měli být nahoře, kromě případů, kdy u postele někdo stojí a věnuje pozornost osobě, které poskytuje péči.
 • Pro začlenění do domácích aktivit, umístěte lůžko do obývacího pokoje. Pro maximální soukromí zvolte tišší ložnici. Výběr je čistě na vašich preferencích.
 • Nenechte postel, aby byla překážkou osobnímu kontaktu.

Přesouvání osoby na lůžku výš

Ležící osoba často „sjede“ po posteli dolů a potřebuje pomoci s vysunutím zpět. K tomuto úkonu zkuste využít následující pokyny.

 • Zeptejte se osoby, o kterou pečujete, zda jí můžete pomoci s přesunem.
 • Zvedněte ložnou plochu do pozice, kdy můžete mít rovná záda.
 • Snižte hlavovou část lůžka do vodorovné pozice.
 • Odstraňte polštáře zpod hlavy uživatele.
 • Požádejte ho, aby pokrčil nohy v kolenou a uchopil postranice oběma rukama.
 • Pokrčte nohy v kolenou a v bocích – neohýbejte se v pase! Nohy rozkročte na šířku ramen.
 • Položte mu jednu ruku pod krk a ramena, a druhou pod stehna.
 • Napočítejte do 3, uživatel zatlačí do končetin a vy ho mezitím posuňte výš.
 • Nyní můžete vrátit polštáře a přizpůsobit postel zpět do pohodlné pozice.

Použití polohovací/přesouvací deky

Použití polohovací/přesouvací deky může polohování velmi usnadnit, pokud se staráte o někoho, kdo se nemůže vůbec hýbat. Polohovací/přesouvací deka se skládá napůl a umisťuje se na prostěradlo. Je umístěna pod nejtěžší část těla osoby, o níž pečujete, čímž vám může nejlépe pomoci při jejím přesouvání po posteli.

Otočení na bok

 • Stoupněte si na tu stranu postele, ke které chcete uživatele otočit.
 • Požádejte ho, aby pokrčil kolena směrem k vám. Pokud toho nejsou schopní, pokrčte mu je vy.
 • Chyťte polohovací/přesouvací deku na druhé straně. Pomalu ji zvedejte tahem k sobě, jemně ho otočte k sobě.
 • Ujistěte se, že jsou postranice zvednuty.
 • Opřete osobou do pohodlné polohy pomocí polštářů, jež mu vypodložíte za zády pod polohovací/přesouvací deku.

 

Vysunutí výše na lůžku

 • K tomuto úkonu budete potřebovat pomoc od další osoby.
 • Pokud má přesouvaná osoba katétrový sáček, dejte pozor abyste jej během přesunu nevytáhli.
 • Řekněte osobě, o kterou se staráte, co se chystáte udělat.
 • Postavte se naproti sobě k opačným stranám postele.
 • Snižte hlavovou část ložné plochy do rovné pozice.
 • Odstraňte všechny polštáře.
 • Pokud je to možné, pomozte přesouvané osobě s pokrčením kolen a položte jí chodidla na postel. Požádejte ji, aby se odtlačovala.
 • Požádejte ji, aby složila ruce přes hrudník a zastrčila bradu.
 • Pokrčte kolena. Pokuste se neohýbat se v pase.
 • Napočítejte do 3, společně s druhou osobou zvedněte deku směrem k hlavové části postele a pak ji položte.