Produkty pro zdravotní péči
Napište nám info@noano.eu
Nebo nám rovnou zavolejte +420 734 62 62 62
Menu

Může se to přihodit i vám...

 

Délka čtení: 3 min., 31 sec.
Může se to přihodit i vám...

Příběh našeho spokojeného zákazníka, který prošel nelehkou situací a kterému pomohly naše služby.

Moje maminka se s přihlédnutím na rodinnou genetiku holedbala celý život tím, že pochází z rodu stoletých a dožije se vysokého věku. Ostatně její dědeček se "stovky" skutečně dožil a vedle něj dosáhla vysokého stáří i řada dalších členů rodiny.

Léta běžela a stran přibývajícího věku se vše vyvíjelo dle předpokladů cca do března loňského roku. Energií hýřící maminka začala postupně, dosti nenápadně ubývat na váze, což jsme si zdůvodnili nechutenstvím a problémy s nervy, se kterými se léčila u specialisty.

Další týdny jsme převzali v rámci rodiny péči o stravování "do svých rukou", zajišťovali stravu z naší kuchyně a trvali a dbali o pravidelnost a potřebnou skladbu jídla a pití. Avšak postupný úbytek na váze a celkové oslabení i nadále pokračovalo a měli jsme problém s ohledem na její fyzickou kondici zajistit vyšetření v ordinaci u praktického a odborného lékaře. Diagnóza byla smutná, byly zjištěno nádorové onemocnění žaludku a mnohočetné metastázy do dalších životně důležitých vnitřních orgánů.

Obdrželi jsme kontakty na standardizovaná pracoviště hospicového typu, abychom si tam sjednali podmínky přijetí a péče v této fázi života. Tuto nabídku jsme s manželkou po krátkém posouzení na místě odmítli s tím, že se o maminku postaráme v jejím domácím prostředí sami v rámci rodiny.

V říjnu a počátkem listopadu jsme vše zvládali bez větších problémů, jak co se týče podávání stravy, tak i při zajišťování každodenní hygieny. Skutečné problémy v rámci naší péče ale nastaly po pár týdnech, kdy maminka i přes veškeré úsilí již nebyla schopna používat toaletu a my jsme tak byli nuceni přejít na kompletní péči zajišťovanou na lůžku.

Domnívali jsme se, že složitou situaci pro maminku i pro nás, členy rodiny, zvládneme za pomocí servisu domácí péče poskytované některou z organizací, které se touto činností v domácnostech zabývají a vzniklé situace vyřešíme za vzájemné pomoci. Bohužel se blížila doba vánočních svátků, nebyly volné kapacity, a tak kromě návštěvy lékařky jsme zůstali na všechno sami. Při neodborné manipulaci na běžném lůžku jsem si navíc přivodil výhřez ploténky a hrozilo, že veškerá péče zůstane na manželce či budeme nuceni mobilizovat někoho z rodin našich synů.

V této chvíli jsme narazili na službu NOANO, která zajišťuje půjčovnu zdravotnických prostředků, tj. především specializovaných polohovacích postelí, včetně hrazd a hrazdiček, antidekubitních matrací, stolků, pomůcek pro přesun, polohovacích pomůcek a dalšího užitečného mobiliáře.

S okamžitou platností jsme instalovali lůžko, které kromě polohování maminky a dosažení úlevy při ležení přineslo i výrazné zlepšení podmínek péče pro náš rodinný personál. Jednak při zajišťování hygieny, tak i při polohování a potřebných přesunech na lůžku při podávání stravy. Za chodu jsme se postupně naučili všech zmíněných produktů správně používat a mohli mamince i sobě ulehčit poslední dny jejího života.

Maminka zemřela v nedožitých 90 letech života důstojně a v klidu a my jsme měli dobrý pocit, že jsme ji mohli na poslední cestě vyprovodit v jejím domácím prostředí, jak si to přála.